HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 150 NĂM THÀNH LẬP PHONG TRÀO CTĐ-TLĐ QUỐC TẾ
17/04/2013 09:52:42 AM

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

CHỮ THẬP ĐỎ TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/HD-CTĐ

                Tp Hồ Chí Minh,  ngày 08 tháng 04 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức kỷ niệm 150 năm thành lập Phong trào Chữ thập đỏ -

Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, 150 năm ra đời Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5/2013

 

Căn cứ văn bản số 97/HD-TƯCTĐ ngày 29/03/2013 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 150 năm thành lập Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (1863-2013), 150 năm ra đời Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5 năm 2013

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2013, Hội Chữ thập đỏ thành phố hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 150 năm thành lập Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (1863-2013), 150 năm ra đời Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5 năm 2013 như sau:

I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên và nhân dân về Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

2. Thúc đẩy mọi mặt công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở cơ sở.

3. Các hoạt động kỷ niệm 150 năm thành lập Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (1863-2013), 150 năm ra đời Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5 năm 2013 cần được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tạo dấu ấn sâu đậm trong các tầng lớp nhân dân về hoạt động của Hội.

II-NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, về Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

1.1. Nội dung tuyên truyền:

·         Lịch sử và ý nghĩa ra đời của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (theo tài liệu đính kèm).

·         Chủ đề của Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay là: “150 năm – Hành động vì nhân đạo"[1]” nhằm nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh nhân đạo cao cả của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trong suốt 150 năm qua với những hoạt động cải thiện tình trạng của những người dễ bị tổn thương trên toàn thế giới; qua đó kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, Tình nguyện viên trong Phong trào, những người làm công tác nhân đạo tiếp tục cống hiến vì sự hòa bình, hạnh phúc của toàn nhân loại.

·         Các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ các cấp hướng về cộng đồng, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hòa chung trong dòng chảy lịch sử 150 năm của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hưởng ứng chủ đề: "150 năm – Hành động vì  nhân đạo "; tôn vinh những giá trị nhân đạo mà Chữ thập đỏ đã mang lại nhằm giúp đỡ những người dễ bị tổn thương trong xã hội; về Ngày Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam 8-5.

1.2. Hình thức tuyên truyền:

·         Tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, 150 năm ra đời Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Có thể lồng ghép trong Lễ mít tinh với các hoạt động: tôn vinh, biểu dương các điển hình trong Phong trào Chữ thập đỏ; tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; phát động các chiến dịch vận động gây quỹ nhân đạo...

·         Sử dụng nội dung thông điệp Ngày Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay đưa vào thông cáo báo chí, các tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tuyên truyền tại cộng đồng.

·         Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo các nội dung nêu trên.

·         Tổ chức triển lãm tranh ảnh giới thiệu về các hoạt động Hội, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử và sứ mệnh của Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế…

·         Sử dụng nội dung khẩu hiệu tuyên truyền để thiết kế băng rôn căng treo trên đường phố lớn, trước cổng trụ sở cơ quan Hội (phải có biểu tượng CTĐ Việt Nam và biểu tượng Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế).

Ø  Chào mừng 150 năm thành lập Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5/1863 – 8/5/2013)

Ø  150 năm - Hành động vì nhân đạo

Ø  Nhiệt liệt chào mừng Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5

Ø  Chung tay ủng hộ Ngân hàng bò - Góp sức xây dựng nông thôn mới

Ø  Đổi mới tư duy – Tạo dựng vị thế - Bảo vệ sự sống

Ø  Tình nguyện viên Chữ thập đỏ hành động vì nhân đạo

2. Tăng cường thường xuyên thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn một địa chỉ nhân đạo” thông qua những việc làm thiết thực, góp phần hoàn thành chương trình công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2013 tại các cấp Hội. Chú trọng  4 lĩnh vực ưu tiên:

2.1-Trợ giúo nhân đạo: Quan tâm chăm lo, trợ giúp kịp thời các đối tượng khó khăn trong cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.

2.2-Chăm sóc sức khỏe: Tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo, chú trọng các gia đình thương binh, liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm vừa qua; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn phòng chống bệnh sởi, phòng chống dịch cúm gia cầm, bệnh dịch ở gia súc; tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường, về an toàn vệ sinh thực phẩm, về an toàn giao thông.

2.3-Hiến máu nhân đạo: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2013.

 

2.4-Phòng ngừa thảm họa: Sẵn sàng chuẩn bị nguồn lực ứng phó với thiên tai, thảm họa

4. Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong các hoạt động nhân đạo.

III-TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1-Thành Hội

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền gửi cho cơ sở.

-Phát động chiến dịch ngày “Hành động vì nhân đạo”.

- Phát động chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2013.

- Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Phong trào Chữ thập đỏ (1863-2013), 150 năm thành lập Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5 của năm 2013 tại tờ Thông tin Nhân đạo; Trang tin điện tử Hội Chữ thập đỏ thành phố...

2-Cơ sở Hội:

-Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Phong trào Chữ thập đỏ (1863-2013), 150 năm thành lập Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5 năm 2013 ở cơ sở theo các nội dung ở mục II, chú ý  phù hợp với hoàn cảnh và gắn kết với những vấn đề của từng địa phương, cơ sở.

-Ngày 05/05/2013 (Chủ Nhật) thực hiện ngày “Hành động vì nhân đạo”.

-Báo cáo kết quả đợt hoạt động gửi về văn phòng Thành Hội trước ngày 10 tháng 5 năm 2013, để tổng hợp cáo cáo về Trung ương Hội vào ngày 15/05/2013.

 

Nơi nhận:

- 24 quận, huyện và trực thuộc (để t/h);

- Các Phòng ban TT Thành Hội (để t/h);

- Thường trực Hội (để c/đ);

- Lưu VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Nguyễn Bình Trứ

 

 [1] Chủ đề "150 years of humanitarian aciton" có thể tham khảo tại Website của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (http://www.icrc.org)