02
11

Quyết định 104/QĐ-CTĐ v/v chuyển kinh phí và hàng hóa hỗ trợ chăm lo các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình năm 2020

Quyết định 104/QĐ-CTĐ v/v chuyển kinh phí và hàng hóa hỗ trợ chăm lo các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình năm 2020
 
Quyết định 104/QĐ-CTĐ ngày 27/10/2020
Quyết định 104/QĐ-CTĐ ngày 27/10/2020
Quyết định 104/QĐ-CTĐ ngày 27/10/2020
Quyết định 104/QĐ-CTĐ ngày 27/10/2020

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Bài viết cùng chuyên mục