Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh | Thông báo chiêu sinh lớp SCC