DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM GIÚP
LÊ HỒNG PHƯỢNG - 1999,  Xã Phú Xuân - Huyện Nhà Bè

SPT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ VNĐ
69 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 500,000
74 Bạn xem đài Q. Bình Thạnh 200,000
75 Nguyễn Hồng Trung P. Cầu Kho - Q. 1 250,000
76 Trang Mỹ Linh Q. Tân Phú 150,000
77 Anh Vinh Q. Phú Nhuận 500,000
78 Lê Thị Ngọc Hạnh Q. 10 500,000
82 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 250,000
84 Trần Thị Tuyết Q. 10 200,000
87 Chị Kim Liên Q.7  200,000
89 Nguyễn Thị Thu Nga Q. Gò Vấp 250,000
90 Khánh Diệu Duyên Q.12 100,000
91 Nguyễn Hoàng Thảo My Q. Phú Nhuận 500,000
97 Cẩm - Pha Q.4 200,000
98 Bùi Thị Mỹ Hạnh Q.11 350,000
99 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 250,000
100 Minh Nhi Đức P.5 - Q.3 400,000
101 Hà Cẩm Luyến Q.3 200,000
102 Chị Hậu Q.3 300,000
105 Bạn xem đài P.4 - Q.6 100,000
106 Châu Quang - Đường Mỹ Tuyết Q.11 1,000,000
116 Bạn xem đài Q. 7 300,000
142 Ông bà Tám Q.5 400,000