DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM GIÚP
Em NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG VY - 1995, P.NGUYỄN CƯ TRINH, Q.1
 Ung thư hạch cổ, suy tủy sau hóa trị, nhiễm trùng huyết, nấm họng

SPT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ VNĐ
593 Ông bà Lưu Văn Thành Q.9 300,000
129 Đạt Tài Q.3 500,000
131 Bùi Thị Mỹ Hạnh Q.11 700,000
133 Nguyễn Ngọc Trúc Phương Q. 3 800,000
134 Anh Long Q. 6 2,000,000
135 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 500,000
136 Ông Nguyễn Trí Tín - Bà Bùi Thị Phấn Q.3 300,000
137 Chị Hậu Q.3 300,000
138 Bác Lê Văn Phi Quận Tân Phú 500,000
139 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 500,000
141 Anh Vinh Q. 3 500,000
142 Ông bà Tám Q.5 400,000
144 Châu Quang - Đường Mỹ Tuyết Q.11 1,000,000
145 Minh Nhi Đức P.5 - Q.3 400,000
146 Trang Mỹ Linh Q. Tân Phú 300,000
147 Bạn xem đài P.4 - Q.6 100,000
149 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 500,000
153 Lê Thị Ngọc Hạnh Q. 10 500,000
156 Nguyễn Ngọc Trung Q. 10 200,000
158 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 500,000
164 Chị Ánh Q. Phú Nhuận 500,000
166 Thể Vân Q.5 200,000
167 Phạm Văn Cảnh - Huỳnh Kim Nhạn Lữ Gia 100,000
187 Khánh Diệu Duyên Q.12 100,000