26
08

Công văn 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Công văn 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
1
2

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Bài viết cùng chuyên mục