24
04

Ngày CTĐ và TLĐ quốc tế 8/5; Phong trào CTĐ và TLĐ quốc tế

Hiểu đúng

Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5

Kỷ niệm năm ra đời Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế

 

Hiện nay do thiếu cập nhật thông tin và hiểu chưa chính xác dẫn đến một số cấp Hội truyền thông là Kỷ niệm 155 năm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5/1863 - 8/5/2018)” là không đúng.

Căn cứ tài liệu của Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Các cấp Hội hiểu đúng và truyền thông đúng như sau:

Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5. Để ghi nhớ công lao của người sáng lập phong trào Chữ thập đỏ, ngày sinh của Henry Dunant (8/5) đã được lấy làm Ngày Chữ thập đỏ quốc tế. Năm 1948, lễ kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ quốc tế đầu tiên được chính thức tổ chức. Năm 1984, Ngày Chữ thập đỏ quốc tế 8 tháng 5 chính thức được đổi tên thành Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. 

Kỷ niệm năm ra đời Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Năm 1863 được tính từ mốc ra đời Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế ICRC (tiền thân là Ủy ban Quốc tế cứu trợ những người bị thương). Năm 2018 đánh dấu Kỷ niệm 155 năm ra đời Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Với 02 dữ liệu thông tin như vậy, không thể ghép ngày 8/5 với năm 1863 như cách hiểu, truyền thông của một số cấp Hội là Kỷ niệm 155 năm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5/1863 - 8/5/2018) là hiểu không đúng.

 

 

Thống Nhất

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Bài viết cùng chuyên mục