18
09

Hội thảo “Vai trò Hội Chữ thập đỏ Thành phố thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, giai đoạn 2010 – 2020”

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Vai trò Hội Chữ thập đỏ Thành phố thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, giai đoạn 2010 – 2020”

Quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 43-CT/TW), Ban Thường vụ Thành ủy – UBND Thành phố Hồ Chí Minh; các Đảng đoàn; Hội Chữ thập đỏ các cấp; Mặt trận tổ quốc; các đoàn thể, các sở, ban, ngành, liên quan đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Thực hiện kế hoạch số 57/KH-TƯHCTĐ ngày 26/3/2020 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sáng ngày 18/9/2020, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo Vai trò Hội Chữ thập đỏ Thành phố thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, giai đoạn 2010 – 2020 nhằm đánh giá những ưu, nhược điểm, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn; Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ trong thời gian tới.
Đến tham dự hội thảo có đồng chí Ngô Văn Luận – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; đồng chí Phan Kiều Thanh Hương – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc TPHCM; đồng chí Trần Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; cùng với đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố; đại diện Ban Thường vụ Cấp ủy, chính quyền, Thường trực Hội Chữ thập đỏ các quận huyện và đơn vị trực thuộc; đại diện các tổ chức tôn giáo, các đơn vị đồng hành cùng hoạt động Hội Chữ thập đỏ Thành phố.

 
Đ/c Trần Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội - Chủ tịch Hội CTĐ TPHCM phát biểu tại hội nghị.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá vai trò của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả triển khai của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với hoạt động của tổ chức Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố; trao đổi về những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả trong công tác nhân đạo, từ thiện; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài ra, các đại biểu cũng nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 43- CT/TW ở địa phương.
 
Đ/c Nguyễn Bắc Nam - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 10 tham gia thảo luận về công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ CTĐ.
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, Thành ủy, UBND Thành phố đã có nhiều chủ trương, ban hành các văn bản cụ thể hướng dẫn, hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong việc tham gia xây dựng các chương trình, chính sách xã hội, thực hiện các đề tài, dự án, tổ chức các hoạt động kinh tế, dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo, tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ tham gia thực hiện tốt các hoạt động có tính quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển.
 
Linh mục Đinh Ngọc Lễ - Chánh xứ Hà Nội, quận Gò Vấp tham gia thảo luận về công tác phối hợp vận động và tổ chức hiến máu.
Công tác phát triển tổ chức Hội, hội viên, tình nguyện viên trong 10 năm qua được chú trọng hơn về chất, và lượng. Hội Chữ thập đỏ Thành phố không ngừng củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức vào các trường học, bệnh viện, cơ quan Dân – Chính – Đảng, doanh nghiệp, tôn giáo… Các cấp Hội thực hiện tốt vai trò tham mưu trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất đạo đức, tâm huyết, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác nhân đạo trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ các cấp xây dựng chương trình hoạt động chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hướng về cơ sở, gắn bó với đối tượng, vùng, miền. Ứng dụng công nghệ thông tin trong vận động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo, nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.
 
Đ/c Ông Thị Ngọc Linh - UVTV, Trưởng ban Thanh niên - Trường học Thành đoàn TPHCM tham gia thảo luận về công tác phối hợp giữa Hội CTĐ TP và Đoàn TNCS TP.
Công tác phối hợp hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan, tổ chức trong địa bàn thành phố được đẩy mạnh. Thông qua các Chương trình phối hợp đã được ký kết, các phong trào, cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ đã tạo được hưởng ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ, làm phong phú, đa dạng hoạt động nhân đạo như mô hình vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng; mô hình chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; mô hình hỗ trợ nhà Chữ thập đỏ; mô hình Ngân hàng bò; phối hợp liên lịch với Ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện mô hình Trợ cấp học tập, trang bị, nâng cấp nhà vệ sinh cho các trường tiểu học… góp phần nâng cao vai trò, uy tín của tổ chức Hội trong tập thể hội đồng sư phạm suốt 10 năm qua.
Hội Chữ thập đỏ các cấp đã làm tốt công tác chính sách xã hội theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình công tác xã hội nhân đạo nên được dư luận đồng tình ủng hộ. Toàn hệ thống Hội đã xây dựng 191 căn nhà tình nghĩa, 1.841 căn nhà tình thương và nhà Chữ thập đỏ, tham gia ủng hộ 364 con bò trong Chương trình “Ngân hàng bò”, duy trì chương trình “Trợ cấp học tập” hỗ trợ 150 em học sinh, sinh viên đến khi tốt nghiệp ra trường, mỗi em 6 triệu đồng/ năm. Qua 10 năm thực hiện, toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn Thành phố đã trợ giúp được hơn 13 triệu người với tổng trị giá hoạt động đạt trên 1.950 tỷ đồng, trong đó kinh phí nhà nước hỗ trợ gần 150 tỷ đồng.

 
Ông Phí Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Tin học TP thảo luận về vận động hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hiến máu tình nguyện và đảm bảo an toàn truyền máu.
Đánh giá chung về vai trò Hội Chữ thập đỏ Thành phố thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, đồng chí Trần Trường Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM cho biết: Hội Chữ thập đỏ các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ban ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai hoạt động, luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ và cụ thể các chương trình hoạt động gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ địa phương – Tuy nhiên, đồng chí còn trăn trở: “Chế độ, chính sách của cán bộ Hội còn nhiều bất cập, đời sống của cán bộ Hội còn nhiều khó khăn. Thực tế này đã tác động không nhỏ đến tinh thần, thái độ làm việc, ý thức phấn đấu trong đội ngũ cán bộ hiện đang công tác trong hệ thống Hội và cũng tác động không nhỏ đến việc thu hút cán bộ giỏi về công tác tại Hội”.
 
Ông Ngô Văn Luận - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổng kết hội nghị và phát biểu chỉ đạo.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Luận – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Hội Chữ thập đỏ TPHCM trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW: “Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào từng thời điểm cụ thể với nhiều chương trình, hoạt động xã hội, từng bước đưa công tác nhân đạo mở rộng và có chiều sâu. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc”.  Đồng thời, đồng chí thay mặt Ban Chủ trì hội thảo ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia, từ đó xây dựng những đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Thành phố ngày càng hiệu quả, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ngọc Hoa

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Read 785 times

Bài viết cùng chuyên mục