02
11

Quyết định 105/QĐ-CTĐ v/v chuyển kinh phí và hàng hóa hỗ trợ chăm lo các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế năm 2020

Quyết định 105/QĐ-CTĐ v/v chuyển kinh phí và hàng hóa hỗ trợ chăm lo các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế
năm 2020
Quyết định 105/QĐ-CTĐ ngày 27/10/2020
Quyết định 105/QĐ-CTĐ ngày 27/10/2020
Quyết định 105/QĐ-CTĐ ngày 27/10/2020
Quyết định 105/QĐ-CTĐ ngày 27/10/2020

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Bài viết cùng chuyên mục