30
12

Công điện số 43/CĐ-TW ngày 19/12/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Công điện số 43/CĐ-TW ngày 19/12/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 
1
2
 

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Read 137 times

Bài viết cùng chuyên mục