01
02

Công văn 324/UBND-VX ngày 01/02/2021 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid - 19

Công văn 324/UBND-VX ngày 01/02/2021 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid - 19
 
Công van 324/UBND ngày 01/02/2021
 

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Read 183 times

Bài viết cùng chuyên mục