Cấp Giấy Chứng nhận Tập huấn viên sơ cấp cứu đạt Chủ đề 2

Thực hiện Quyết định số 45 ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc cấp Giấy Chứng nhận cho học viên đã tham gia khóa “Huấn luyện sơ cấp cứu cho Tập huấn viên Chữ thập đỏ về một số phương pháp cơ bản trong huấn luyện sơ cấp cứu - Chủ đề 02”.

Chiều ngày 17/6/2024 tại hội trường cơ quan Thành Hội, Ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa Thành phố tổ chức họp mặt Tập huấn viên sơ cấp cứu Thành phố, tiến hành trao Giấy Chứng nhận đến 21 Tập huấn viên viên sơ cấp cứu đã hoàn thành khóa “Huấn luyện sơ cấp cứu cho Tập huấn viên Chữ thập đỏ về một số phương pháp cơ bản trong huấn luyện sơ cấp cứu - Chủ đề 02” từ ngày 23/5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đạt loại Khá có 07 THV và loại Giỏi có 14 THV. Đồng thời triển khai tổ chức khóa  Huấn luyện cho Tập huấn viên sơ cấp cứu Chữ thập đỏ về phương pháp, kỹ năng cơ bản trong quản lý huấn luyện sơ cấp cứu - Chủ đề 3” dự kiến thực hiện cuối tháng 7 năm 2024.

Các Tập huấn viên hân hoan nhận Giấy chứng nhận ToT2

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố kiêm Giám đốc Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa Thành phố ông Trần Văn Tuấn cho biết Hội Chữ thập đỏ Thành phố hiện nay đã có 240 Hướng dẫn viên SCC; Tập huấn viên SCC đạt Chủ đề 01 có 12 THV, đạt Chủ đề 2 có 33 THV, đạt Chủ đề 3 có 06 THV. Thời gian tới tiếp tục phối hợp với Trung tâm Đào tạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ đào tạo phát triển đội ngũ Tập huấn viên đáp ứng cho công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu tại từng địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh.

PHƯƠNG NAM