Dự thi Công dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 17/7, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia thi trực tuyến Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023 do Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tổ chức.

Trước ngày thi tập trung, tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã được tuyên truyền, ý nghĩa của hội thi, đồng thời được cung cấp dữ liệu nội dung kiến thức về: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam; kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; Những nội dung kiến thức chung về lịch sử văn hóa của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh; thành tựu phát triển về văn hóa thành phố; chiến lược phát triển văn hóa thành phố đến năm 2030; các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm văn hóa nổi bật của thành phố và các địa phương trực thuộc Thành phố; các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại nổi bật trên địa bàn Thành phố...

Đồng chí Trần Trường Sơn - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố cho biết: Thông qua Hội thi năm nay đã mang lại không khí tươi vui, tinh thần phấn khởi cho cán bộ, đảng viên, các đoàn thể cùng nhau tham gia và cập nhật kiến thức đa dạng về văn hóa văn nghệ, phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, bên cạnh đó góp phần thực hiện “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác” của cơ quan Hội Chữ thập đỏ Thành phố.

Quang cảnh hội thi

KHẢI ANH