Thực hiện Nghị quyết 98

Chiều 17/10, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát huy vai trò Hội Chữ thập đỏ Thành phố trong việc tuyên truyền và tổ chức tham gia thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15”.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Trường Sơn - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố; cùng các đồng chí Chi ủy viên, tập thể các đảng viên và Ủy viên Ban chấp hành các đoàn thể cơ quan cùng tham dự.

Đồng chí Trần Văn Tuấn - Chi ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã báo cáo tóm lược một số nội dung trọng tâm được trích từ toàn văn Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Trường Sơn - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố phát biểu kết luận tại hội nghị

Qua ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Trường Sơn - Bí thư Chi bộ yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể cơ quan cần quan tâm, nâng cao nhận thức chính trị, hòa mình vào tinh thần, khí thế phấn đấu thi đua với quyết tâm chính trị cao nhất, trong đó phát huy sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, thực chất trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trong tình hình mới; Tăng cường xây dựng phối hợp liên ngành nhằm phát huy các nhiệm vụ trong đó tập trung làm chuyển biến sâu sắc các nhiệm vụ: Chăm sóc sức khỏe; Sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa; thi đua khen thưởng kết hợp cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ; công tác hội viên, tình nguyện viên; Đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, cơ sở Hội; nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, kỹ năng cán bộ Hội các cấp; Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, người lao động theo hướng dẫn của Sở Nội vụ nhằm bảo đảm đề xuất, tăng thu nhập theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98; Tập trung nâng cao chất lượng, hình thức tổ chức hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ, chăm sóc các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ người hiến máu; thực hiện chính sách khen thưởng người hiến máu; quản lý và đổi mới công tác quản lý hội viên, tình nguyện viên; Đổi mới công tác truyền thông, nâng cấp độ thông tin bằng hình ảnh, video trên trang Thông tin điện tử; tiếp tục mô hình “Mỗi tuần một việc tốt - xây dựng môi trường làm việc cơ quan đoàn kết, sáng tạo”; mô hình “Học kỳ Nhân đạo” trong khối Thanh thiếu niên chữ thập đỏ Trường học - địa bàn dân cư nhằm góp phần xây dựng nhân cách và phòng chống bạo lực trong thanh thiếu niên; Nâng cao trình độ, kỹ năng lập dự án, chương trình vận động nguồn lực chăm lo các đối tượng khó khăn, người cơ nhỡ nhằm góp phần thực hiện an sinh xã hội; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân phục vụ công tác nhân đạo; Tổ chức công tác thi đua khen thưởng nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm hay, hiệu quả, khen thưởng kịp thời các nhân tố tích cực…

BAN TRUYỀN THÔNG