Triển khai công tác tổ chức - kiểm tra năm 2024

Sáng 14/5, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức - kiểm tra tại Hội trường cơ quan Thành Hội. Chủ trì hội nghị có bà Đặng Thị Minh Hiếu - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố; cùng sự hiện diện của các thành viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ Thành phố; Thường trực, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức - Kiểm tra của 21 quận/huyện và thành phố Thủ Đức.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Tổ chức - Kiểm tra triển khai Chương trình công tác kiểm tra năm 2024; hướng dẫn công tác kiểm tra và kỷ luật, thi hành kỷ luật của Hội Chữ thập đỏ; thực hiện sắp xếp Hội Chữ thập đỏ cấp xã và khu phố, ấp khi có sắp xếp địa giới hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; quy trình bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh cán bộ chủ chốt của Hội Chữ thập đỏ quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi, hội nghị thống nhất đưa ra các giải pháp thực hiện triển khai các nội dung nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác tổ chức - kiểm tra.

BAN TRUYỀN THÔNG