Xây dựng môi trường làm việc tích cực, hiệu quả

Kể từ tuần 25 năm 2023, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức triển khai mô hình “Mỗi tuần một việc tốt, xây dựng môi trường làm việc cơ quan năng động, tích cực và hiệu quả” vào mỗi buổi sáng thứ hai sau giờ chào cờ.

Đây là một mô hình mới nhằm thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”, để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình xuất sắc tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Trần Thị Thắm - Giám đốc Trung tâm hiến máu nhân đạo Thành phố (bìa phải) trình bày về ý nghĩa, hoạt động và kết quả đạt được của chương trình Hành trình Đỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Thành phần tham gia là tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các đoàn thể đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ Thành phố, với tiêu chí: Từng cá nhân khi có suy nghĩ, vận dụng kinh nghiệm, sáng tạo và chủ động trong công việc; nhóm làm việc từ 02 người trở lên (không bắt buộc trong một đơn vị): có nhóm trưởng đề xuất công việc nghiên cứu, phân công, liên kết để triển khai công việc được giao hoặc một công việc mới cơ liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, Chi bộ, đoàn thể; tập thể Ban hoặc đoàn thể nêu một việc đã làm trong tuần theo lịch tuần được Thường trực Hội Chữ thập đỏ giao nhiệm vụ. Thông qua đó, từng cá nhân, nhóm, đơn vị tham gia đăng ký hoặc nêu những ý tưởng đề xuất trong việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

Định kỳ hàng tháng, quý sẽ thực hiện sơ kết đánh giá. Vào dịp cuối năm, Cấp ủy Chi bộ sẽ tổ chức thực hiện tổng kết và khen thưởng các cá nhân, nhóm, đơn vị đã có nhiều sáng tạo mang lại hiệu quả cho công việc.

Ông Võ Văn Đức - Bảo vệ cơ quan (bìa phải) chia sẻ những công việc, hình ảnh dọn rác trên mái nhà, giúp môi trường làm việc tại cơ quan được thông thoáng, sạch sẽ

KHẢI ANH