Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh | Bộ máy tổ chức