2.000 suất quà trao tặng người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn
2.000 suất quà trao tặng người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn
Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Đội Phản ứng nhanh PNF tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trên địa bàn Thành phố Thủ Đức
Đội Phản ứng nhanh PNF tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trên địa bàn Thành phố Thủ Đức
Trao tặng 100 ghế bố xếp đến các tổ công tác y tế lưu động
Trao tặng 100 ghế bố xếp đến các tổ công tác y tế lưu động
Tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Nhi Đồng 2
Tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Nhi Đồng 2
Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Cần Giờ
Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Cần Giờ
Những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19
Những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19
Hội Chữ thập đỏ Thành phố đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Hội Chữ thập đỏ Thành phố đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Nhiều hoạt động xã hội nhân đạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn quận Bình Thạnh
Nhiều hoạt động xã hội nhân đạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn quận Bình Thạnh
Hơn 10.000 sản phẩm hàng hóa hỗ trợ người dân và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch
Hơn 10.000 sản phẩm hàng hóa hỗ trợ người dân và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch
Sáng 16/7: TP Hồ Chí Minh có 1.071 ca mắc COVID-19 trên tổng số 1.438 ca của cả nước
Sáng 16/7: TP Hồ Chí Minh có 1.071 ca mắc COVID-19 trên tổng số 1.438 ca của cả nước
Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Thủ Đức
Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Thủ Đức
Vì một Cần Giờ không ai bị bỏ quên
Vì một Cần Giờ không ai bị bỏ quên
Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức tiếp tục thực hiện chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19”
Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức tiếp tục thực hiện chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19”
Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các hoạt động hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19
Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các hoạt động hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19
Duy trì vận động hỗ trợ các hộ khó khăn trong khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn Quận 8
Duy trì vận động hỗ trợ các hộ khó khăn trong khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn Quận 8
Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức vận động hỗ trợ 4 tấn gạo và hàng hóa đến khu vực bị phong tỏa, cách ly
Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức vận động hỗ trợ 4 tấn gạo và hàng hóa đến khu vực bị phong tỏa, cách ly
Tiếp nhận 123 túi máu trên địa bàn huyện Nhà Bè
Tiếp nhận 123 túi máu trên địa bàn huyện Nhà Bè
Công văn 220-CV/D9D9HCTĐ ngày 02/7/2021 về việc quan tâm chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong bối cảnh dịch COVID-19
Công văn 220-CV/D9D9HCTĐ ngày 02/7/2021 về việc quan tâm chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong bối cảnh dịch COVID-19
2.000 suất quà trao tặng người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn
2.000 suất quà trao tặng người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn
Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Đội Phản ứng nhanh PNF tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trên địa bàn Thành phố Thủ Đức
Đội Phản ứng nhanh PNF tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trên địa bàn Thành phố Thủ Đức
Trao tặng 100 ghế bố xếp đến các tổ công tác y tế lưu động
Trao tặng 100 ghế bố xếp đến các tổ công tác y tế lưu động
Tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Nhi Đồng 2
Tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Nhi Đồng 2
Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Cần Giờ
Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Cần Giờ
Những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19
Những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19
Hội Chữ thập đỏ Thành phố đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Hội Chữ thập đỏ Thành phố đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Nhiều hoạt động xã hội nhân đạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn quận Bình Thạnh
Nhiều hoạt động xã hội nhân đạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn quận Bình Thạnh
Hơn 10.000 sản phẩm hàng hóa hỗ trợ người dân và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch
Hơn 10.000 sản phẩm hàng hóa hỗ trợ người dân và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch
Sáng 16/7: TP Hồ Chí Minh có 1.071 ca mắc COVID-19 trên tổng số 1.438 ca của cả nước
Sáng 16/7: TP Hồ Chí Minh có 1.071 ca mắc COVID-19 trên tổng số 1.438 ca của cả nước
Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Thủ Đức
Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Thủ Đức
Vì một Cần Giờ không ai bị bỏ quên
Vì một Cần Giờ không ai bị bỏ quên
Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức tiếp tục thực hiện chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19”
Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức tiếp tục thực hiện chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19”
Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các hoạt động hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19
Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các hoạt động hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19
Duy trì vận động hỗ trợ các hộ khó khăn trong khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn Quận 8
Duy trì vận động hỗ trợ các hộ khó khăn trong khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn Quận 8
Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức vận động hỗ trợ 4 tấn gạo và hàng hóa đến khu vực bị phong tỏa, cách ly
Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức vận động hỗ trợ 4 tấn gạo và hàng hóa đến khu vực bị phong tỏa, cách ly
Tiếp nhận 123 túi máu trên địa bàn huyện Nhà Bè
Tiếp nhận 123 túi máu trên địa bàn huyện Nhà Bè
Công văn 220-CV/D9D9HCTĐ ngày 02/7/2021 về việc quan tâm chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong bối cảnh dịch COVID-19
Công văn 220-CV/D9D9HCTĐ ngày 02/7/2021 về việc quan tâm chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong bối cảnh dịch COVID-19
                                           

 

HOÀN CẢNH CẦN GIÚP ĐỠ

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, 43 tuổi đang sinh sống tại phường Long Phước, quận 9. Gia đình có 05 người (chồng và các con), thuộc diện hộ nghèo. Vừa qua, người con trai thứ ba bị tai nạn giao thông, đã nhiều lần nhập viện mổ bằng tiền vay ngân hàng, nên việc học tập của em hiện nay bị gián đoạn. Mọi chi phí sinh hoạt gia đình đều phụ thuộc công việc bán cá tại chợ, nhưng…
Xem chi tiết hoàn cảnh...

Bé Nguyễn Như Ngọc

Bé Nguyễn Như Ngọc nay được 04 tuổi mắc phải bệnh sarcoma cơ vân (khối u ác tính). Vào tháng 6/2016 Ngọc bị nóng sốt liên tục và biếng ăn, phần mặt bên trái xuất hiện khối u, gia đình đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Ngọc bị nổi hạch, đã cho toa thuốc điều trị ngoại trú. Qua nhiều tuần dùng thuốc điều trị…
Xem chi tiết hoàn cảnh...

Em Nguyễn Ngọc Linh Hải Vân

Em Nguyễn Ngọc Linh Hải Vân, sinh năm 2001. Cha bỏ nhà đi khi biết tin mẹ mang thai Vân. Bất hạnh tưởng chừng chỉ dừng lại tại đó, nào ngờ đến năm 2009 một lần nữa sự bất hạnh và nỗi đau lại ập xuống gia đình Vân với căn bệnh ung thu tủy sống đã cướp đi sinh mạng của mẹ Vân. Kể từ đó Vân sống cùng bà ngoại ở hiên nhà của dì ruột đã nhiều…
Xem chi tiết hoàn cảnh...

            


Chị Nguyễn Thị Kim Ngân
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân
Bé Nguyễn Như Ngọc
Bé Nguyễn Như Ngọc
Em Nguyễn Ngọc Linh Hải Vân
Em Nguyễn Ngọc Linh Hải Vân

TRỢ GIÚP NHÂN ĐẠO

DANH SÁCH ĐÃ TIẾP NHẬN ỦNG HỘ

CỨU TRỢ KHẨN CẤP VÀ TRỢ GIÚP NHÂN ĐẠO

2.000 suất quà trao tặng người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn

2.000 suất quà trao tặng người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn Chiều ngày 23/7/2021, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số...

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

ĐỐI NGOẠI

Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố 1 2 3 4...

SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU - PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ THẢM HỌA

Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức ra mắt đội tình nguyện viên hỗ trợ cộng đồng

Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức ra mắt đội tình nguyện viên hỗ trợ cộng đồng Nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và...

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO, MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ VÀ HIẾN XÁC

Tiếp nhận 123 túi máu trên địa bàn huyện Nhà Bè

Tiếp nhận 123 túi máu trên địa bàn huyện Nhà Bè Nhằm thực hiện chỉ tiêu hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Nhà Bè năm 2021 và hưởng...

PHỤC HỒI LIÊN LẠC GIA ĐÌNH

Giới thiệu chung

Hằng năm, các cuộc xung đột vũ trang, thiên tai, di cư đã làm cho hàng ngàn gia đình bị chia ly, chịu nỗi đau đớn, lo lắng...

Văn phòng Thành hội

  • Địa chỉ: 201 Nguyễn Thị Minh Khai
                     - P. Nguyễn Cư Trinh - Q.1
  • Điện thoại: (08)38.325.729 - (08)39.255.626
  • Email: hoichuthapdotphcm@org.vn


Giấy phép thiết lập số 02/GP-STTTT

Cấp ngày 16/01/2017

© BẢN QUYỀN THUỘC VỀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ghi rõ nguồn Hội Chữ thập đỏ TP.HCM
khi bạn phát lại thông tin từ Website này.

Tổng số lượt truy cập: 71751

Hiện có 2 khách đang truy cập

Has no item to show!