DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM GIÚP
NGUYỄN NHƯ NGỌC - 2013, Phường 9 - Quận 8
 Bệnh sarcoma cơ vân (khối u ác tính)

SPT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ VNĐ
593 Ông bà Lưu Văn Thành Q.9 300,000
167 Phạm Văn Cảnh - Huỳnh Kim Nhạn Lữ Gia 100,000
171 Bạn xem đài Q. 7 300,000
172 Ông Nguyễn Trí Tín - Bà Bùi Thị Phấn Q.3 300,000
173 Đạt Tài Q.3 500,000
174 Minh Nhi Đức P.5 - Q.3 400,000
177 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 500,000
178 Bạn xem đài Q. Bình Thạnh 200,000
180 Võ Thị My Q. Bình Thạnh 500,000
181 Bùi Thị Mỹ Hạnh Q.11 700,000
182 Anh Phước Q.5 100,000
184 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 500,000
186 Anh Tâm Q. 4 200,000
187 Khánh Diệu Duyên Q.12 100,000
188 Vòng Sẹc Pảo Q.8 700,000
191 Nguyễn Thị Kim Chi Q.1 1,000,000
192 Chị Kim Liên Q.7  200,000
193 Thể Vân Q.5 200,000
194 Chị Hậu Q.3 200,000
195 Anh Vinh Q.3 500,000
196 Nguyễn Minh Giàu Q.8 500,000
197 Bạn xem đài P.4 - Q.6 100,000
200 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 500,000
201 Đặng Tố Cần Q.6 1,000,000
202 Trang Mỹ Linh Q. Tân Phú 300,000
203 Lê Văn Ngà Q.8 300,000
214 Bạn xem đài Q.6 500,000
219 Lý Thị Xôi Q.6 200,000
225 Lương Xuân Mỹ Q.7 1,000,000
228 Nguyễn Thị Thu Nga Q. Gò Vấp 500,000