DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM GIÚP
ĐẶNG THỊ HOÀNG LINH
 PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA - QUẬN BÌNH TÂN

SPT     HỌ VÀ TÊN     ĐỊA CHỈ VNĐ

74

Bạn xem đài

Q. Bình Thạnh

200,000

79

Nguyễn Thị Phượng

Q. 2

1,000,000

80

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Q.8

500,000

82

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Q.8

250,000

84

Trần Thị Tuyết

Q. 10

200,000

87

Chị Kim Liên

Q.7

200,000

89

Nguyễn Thị Thu Nga

Q. Gò Vấp

250,000

90

Khánh Diệu Duyên

Q.12

100,000

91

Nguyễn Hoàng Thảo My

Q. Phú Nhuận

500,000

94

Đạt - Tài

Q.3

500,000

95

Bác Lê Văn Phi

Quận Tân Phú

500,000

96

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Q.8

500,000

98

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Q.11

350,000

99

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Q.8

250,000

102

Chị Hậu

Q.3

300,000

105

Bạn xem đài

P.4 - Q.6

100,000

106

Châu Quang - Đường Mỹ Tuyết

Q.11

1,000,000

116

Bạn xem đài

Q. 7

300,000