DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM GIÚP
Em CHÂU THỊ NGỌC LOAN - 1998

XÃ THỚI TAM THÔN, HUYỆN HÓC MÔN

SPT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ VNĐ
167 Bạn xem đài Q.10 500.000
169 Nguyễn Thị Để - Pham Thị Xuân Q.5 300.000
171 Bạn xem đài Q.7 500.000
172 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 500.000
173 Bạn xem đài Q. Tân Bình 200.000
174 Nguyễn Thị Thu Nga Q. Gò Vấp 500.000
178 Bác Lê Văn Phi 107 Bờ Bao Tân Thắng - P. Sơn Kỳ - Quận Tân Phú 500.000
185 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 500.000
186 Châu Quang - Đường Mỹ Tuyết Q.11 1.000.000
190 Chị Hậu Q.3 400.000
192 Bạn xem đài P.4 - Q.6 100.000
194 Nguyễn Thị Ngọc Bích Q.8 500.000