Khai mạc Khóa đào tạo Tập huấn viên Sơ cấp cứu Chủ đề 2

Ngày 23/5, Trung tâm Đào tạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp, hỗ trợ Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa Thành phố tổ chức khóa đào tạo về một số phương pháp cơ bản trong huấn luyện sơ cấp cứu - Chủ đề 2 từ ngày 23/5 đến 30/5/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự khóa học có 21 Tập huấn viên sơ cấp cứu đang hoạt động tại Hội Chữ thập đỏ quận, huyện, Thành phố Thủ Đức.

Các Tập huấn viên sơ cấp cứu gặp gỡ, giao lưu trước giờ khai mạc

Trung tâm Đào tạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cử Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Đức đang công tác tại Trung tâm, Tập huấn viên Ngô Minh Tú đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa và Tập huấn viên Trần Viết Tuấn đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh phụ trách khóa học, giúp học viên về:

Một là về kiến thức, phải: Trình bày được nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực áp dụng trong các khóa huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ;

Hai là về kỹ năng, phải: Thực hiện được các phương pháp dạy học tích cực trong quá trình hướng dẫn các khóa huấn luyện sơ cấp cứu cơ bản cho cộng đồng, tình nguyện viên và hướng dẫn viên sơ cấp cứu.

Ba về thái độ, phải: Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực nghiệp vụ sư phạm trong huấn luyện, tổ chức, quản lý các khóa đào tạo về sơ cấp cứu chữ thập đỏ; Hình thành được đức tính kiên trì, có thái độ đúng mực, tôn trọng và hợp tác có hiệu quả với cộng sự trong quá trình huấn luyện.

Quang cảnh khóa huấn luyện

Khóa huấn luyện được tổ chức đảm bảo yêu cầu về nội dung, chất lượng, đối tượng theo đúng yêu cầu chuyên môn quy định tại Thông tư 17/2014/TT-BYT về “Quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ” và Quy chế 81/QC-TƯHCTĐ về “Quản lý giảng viên, tập huấn viên, hướng dẫn viên thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”; học viên được đánh giá kết quả và được Trung tâm Đào tạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cấp giấy chứng nhận nếu đạt yêu cầu.

Học viên hoàn thành khóa học lần này, sẽ tiếp tục đăng ký dự khóa đào tạo Tập huấn viên sơ cấp cứu về một số phương pháp, kỹ năng cơ bản trong quản lý huấn luyện sơ cấp cứu - Chủ đề 03 dự kiến giữa tháng 7 năm 2024.

Các học viên được chia thành nhiều nhóm để tăng cường khả năng tiếp thu và hỗ trợ lẫn nhau

Được biết hiện nay, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 06 Tập huấn viên đạt chuẩn ToT 3; có 33 thành viên đạt chuẩn ToT 2; có 48 thành viên đạt chuẩn ToT 1, Hướng dẫn viên sơ cấp cứu có 158 thành viên.

Khóa đào tạo Tập huấn viên sơ cấp cứu năm 2024 tiếp tực phát triển nguồn bổ sung đội ngũ Tập huấn viên sơ cấp cứu tại Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tại tại cộng đồng, trường học, đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch… trong nước, nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tập huấn viên Sơ cấp cứu thực hành phương pháp giảng dạy

PHƯƠNG NAM