Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định về nhân sự cán bộ chủ chốt tại các ban, trung tâm và Văn phòng Thành Hội

Ngày 2/3/2023 tại Hội trường Thành Hội, đồng chí Trần Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố, buổi lễ có sự tham gia của các Thường trực và toàn thể cán bộ CNV Thành Hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Trường Sơn đã động viên, tuyên dương tập thể cán bộ, tái khẳng định những cán bộ được bổ nhiệm lần này đều xứng đáng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, Ông mong muốn đợt luân chuyển cán bộ sẽ đem lại luồng gió mới năng động hơn trong công tác hoạt động Chữ thập đỏ.

Đ/c Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Theo báo cáo tại buổi lễ, từ ngày 2/3/2023 Thành Hội thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, tên gọi các ban, trung tâm, Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, hợp nhất Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra thành ban Tổ chức – Kiểm tra; đổi tên Ban Công tác Xã hội và Chăm sóc sức khỏe thành ban Xã hội và Chăm sóc sức khỏe; đổi tên Ban Tuyên huấn – Hợp tác quốc tế và Phát triển nguồn lực thành Ban Truyền thông, chuyển công tác Hợp tác quốc tế về Văn phòng và công tác Phát triển nguồn lực về Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ.

Toàn thể cán bộ Thành Hội có mặt trong buổi lễ sáng ngày 2/3/2023

Thống nhất nhân sự tại các ban, trung tâm và văn phòng, Hội Chữ thập đỏ thành phố công bố quyết định việc bổ nhiệm 11 cán bộ chủ chốt. Theo đó, đ/c Võ Ngọc Đài Trang – UV Ban Thường vụ được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Hội, đ/c Trần Quảng Thành – UV Ban Chấp hành làm Phó Chánh Văn phòng; đ/c Nguyễn Đức Giàu – UV Ban Thường vụ được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, đ/c Lư Ngọc Thanh - UV Ban Chấp hành làm Phó ban; đ/c Nguyễn Thanh Vũ – UV Ban Thường vụ được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Xã hội và Chăm sóc sức khỏe, đ/c Nguyễn Thanh Phượng – UV Ban Chấp hành tiếp tục làm Phó ban; đ/c Trương Minh Hùng – UV Ban Thường vụ được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Truyền thông; đ/c Trần Thị Thắm - UV Ban Thường vụ được bổ nhiệm tiếp tục làm Giám đốc Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố, đ/c Phạm Huỳnh Anh tiếp tục làm Phó Giám đốc; đ/c Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Hội tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa Thành phố, đ/c Nguyễn Tiến Đạt - UV Ban Chấp hành tiếp tục làm Phó Giám đốc.

Kết thúc buổi lễ, đ/c Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ khẩn trương tiếp cận công việc mới, tăng cường công tác tham mưu đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả công việc được giao.

Long Giang