Ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội CTĐ TPHCM tiếp nhận bảng tượng tưng và trao thư cảm ơn đến nhà tài trợ.