Tiếp nhận hơn 900 đơn vị máu trong buổi sáng ngày 7/4

Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4” năm 2023 do Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức thực hiện như: Thăm, tặng quà động viên đến người hiến máu tình nguyện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Trao khen thưởng; ra mắt mô hình Góc văn hóa hiến máu tình nguyện…

Quang cảnh tham gia hiến máu tại Thành phố Thủ Đức

Trong buổi sáng ngày 07/4, Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố đã phối hợp tổ chức 01 điểm cố định, 05 điểm lưu động tại địa bàn dân cư thực hiện tiếp nhận được 948,2 đơn vị máu của người hiến máu tình nguyện.

Truyền thông Góc văn hóa hiến máu tình nguyện tại Quận 7

Được biết nhiều năm qua phong trào hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng, chất lượng máu, lượng máu tiếp nhận tương đương bằng 1/5 tổng đơn vị máu cả nước; số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện năm sau cao năm trước, nhất là trong những năm gần đây lượng máu hiến 350ml - 450ml tăng rõ rệt (trên 87%) và tỷ lệ máu bệnh giảm nhiều.

TUẤN RC