Kế hoạch 44/KH-TƯHCTĐ ngày 25/3/2022 - Truyền thông Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027